Loading...
Bli med 2017-08-30T23:10:33+00:00

Alle må søke

Alle som skal være med på jamboreen må søke. Det holder ikke å melde seg på, slik du kanskje er vant til fra landsleire og andre leire. Grunnen er at alle må oppfylle noen kriterier som er satt, og det er heller ikke slik at alle som søker er garantert plass. Hvis det er mange flere som søker enn det er tropper til, så vil de første som søker i stor grad bli prioritert.

Les mer om hva du kan søke om på de ulike sidene for speidere, ledere, IST-ere (internasjonal stab) og kontingentstab.

Søknadsprosessen

Alle som søker skal bruke egne skjemaer på nett. Fristen for å søke er 1. november. (Til norsk kontingentstab er det en frist for å melde interesse som er satt til 1. september)

På søknadssidene vil det være mer informasjon om hvem som kan søke og hva som kreves av de som søker. Blant annet er det strengt med alder - og vi har ingen mulighet til å la speidere som er født før eller etter det bestemte tidsrommet få søke.

De første vil få tilbud om plass i begynnelsen av desember 2017, og første innbetaling vil fungere som bekreftelse på at tilbudet er akseptert. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil de som ikke kommer med i første runde få tilbud om å stå på venteliste. Vi vil i stor grad prioritere søknadene etter når de har søkt (det vil lønne seg å søke tidlig).

MER INFORMAJON - OG LINKER TIL SØKNADSSKJEMA

SPEIDERSøk om å være med i tropp
Vil du være med som speider i en tropp kan du få mer informasjon her.
Mer informasjon
LEDERSøk om å være leder i tropp
Her kan du søke om å være med som leder i en av troppene.
Mer informasjon
ISTSøk om å være med i internasjonal stab.
Jamboreen drives av en stab med rovere og ledere fra hele verden: IST-ere (International Service Team).
Mer informasjon

SØK I GOD TID

Husk at dersom det er mange som søker, så vil de som har søkt først i stor grad være de som blir prioritert først.