Loading...
Venteliste2017-11-16T00:14:27+00:00

Skriv navnet slik det står i passet

Speiderens epostadresse

Postadressen din

Speiderens telefonnummer

NB: Gjelder kun for NSF-speidere. KM-speidere har ikke medlemsnummer som skal føres her.

Samme som står i passet ditt.

Fortell hvorfor du ønsker å være med i den norske kontingenten

Hvis du har besøkt eller vært med på store, internasjonale leire tidligere kan du godt fortelle kort om det her.

Fortell kort om noen leire eller store arrangementer som du har deltatt på (eller som du skal delta på før jamboreen).

Skriv noen aktiviteter, arrangementer eller prosjekter som du har hatt ansvaret for i speideren - og noen ord om hvordan det gikk. (Alt fra ansvar for oppvask på troppstur til ansvar for å arrangere en landsleir)

Fortell kort om hva du liker å gjøre i speideren - og hva du er god til.

Skriv opp 1-2 ledere vi kan ta kontakt med som kjenner deg. Av og til har vi behov for å snakke med noen ledere som har vært med deg på turer og arrangementer tidligere. Skriv: Fullt navn, telefonnummer, mailadresse og hvor dere kjenner hverandre fra (troppsleder, for eksempel).

Mottoet til kontingenten er "Be a key!". Kom med tre forslag til hva vi kan gjøre for at verden skal bli et bedre sted.

Er det noe du ønsker å si ifra om, eller er det noe spesielt vi bør vite om deg, så kan du skrive det her.

Hvilken speiderkrets er du i?

Hvilken speidergruppe er du i?

Navn på pårørende 1

Adresse, postnummer, sted

Mailadressen

Mobilnummer

Mor / Far eller annen relasjon

Navn på pårørende 2

Adresse, postnummer, sted

Mailadressen

Mobilnummer

Mor / Far eller annen relasjon

Speiderens fødselsdato må være i tidsrommet fra og med 22/7 2001 til og med 21/7 2005.

X