HQ - IST Kontakt

HQ (det norske hovedkvarteret) har også ansvar for å følge opp IST-deltagerne fra Norge. IST-ere er rovere og ledere som inngår i leirens stab for å gjennomføre aktiviteter og bemanne alle mulige praktiske funksjoner for å få leiren til å fungere.
Vi søker derfor noen som kan tenke seg å være kontaktperson mot norske IST-ere. IST-kontakten vil sørge for at riktig informasjon kommer ut til IST, ha litt oversikt over hva som rører seg blant IST-ene og følge opp og hjelpe å løse opp i eventuelle problemer.
Vi ønsker også i større grad enn tidligere  å involvere IST i aktiviteten rundt HQ og alt som skjer i den norske kontingenten, så det er fint om IST-kontakten kan jobbe med å legge til rette for dette.
Husk søknadsfrist for kontingentstab: 1. september (fyll ut skjemaet her på kontingentens hjemmeside)
2017-03-14T22:41:05+00:00