Loading...
Søk om å være i stab 2017-08-15T22:36:56+00:00
Notice: Undefined index: inc-sig in /customers/b/3/6/jamboree2019.no/httpd.www/wp-content/plugins/nex-forms-express-wp-form-builder/main.php on line 1191 Notice: Undefined index: inc-locals in /customers/b/3/6/jamboree2019.no/httpd.www/wp-content/plugins/nex-forms-express-wp-form-builder/main.php on line 1215 Notice: Undefined index: inc-locals in /customers/b/3/6/jamboree2019.no/httpd.www/wp-content/plugins/nex-forms-express-wp-form-builder/main.php on line 1215 Notice: Undefined index: enable-print-scripts in /customers/b/3/6/jamboree2019.no/httpd.www/wp-content/plugins/nex-forms-express-wp-form-builder/main.php on line 1236

Ønsker du å være i den norske kontingentstaben?

På jamboreen går den norske kontingentstaben under forkortelsen CMT; Contingent management team. Størrelsen på kontingentstaben avgjøres av hvor mange tropper vi melder på. Derfor vet vi ikke sikkert hvilke stabsfunksjoner vi kan fylle før vi vet hvor mange tropper vi blir.

Kontingentledelsen (totalt 8 personer) inngår i kontingentstaben, og vi vil forsterke disse åtte med dyktige stabsmedlemmer etter hvor stor kontingenten blir - og hvilke funksjoner vi ser blir viktigst for å kunne gjøre en god jobb for troppene. Her er en liten oversikt over hvor stor kontingentstaben kan være :

9-16 tropper: 22 i kontingentstab (kontingentledelsen + 14)
17-31 tropper: 30 i kontingentstab (kontingentledelsen + 22)

Vi ser det som lite sannsynlig at vi blir mer enn 31 tropper, som vil bety mer enn 1152 speidere, eller opp mot 1500 totalt med ledere, IST-ere og kontingentstab.

Søknadsfristen for kontingentstab er satt til 1. september. 

Vi kommer til å bruke tiden etter fristen til å samtale og følge opp de som har søkt - og forsøke å legge en kabal som er mest mulig hensiktsmessig. Dersom det er mange søkere vil vi helt sikkert anbefale mange om å søke seg til andre funksjoner i kontingenten (leder i tropp eller som IST). Vi ber om at søknader til kontingentstab sendes inn ved å bruke skjemaet nederst på siden. Skjemaet genererer en mail til oss, og blir ikke lagt inn i databasen på samme måte som øvrige søknader. Kontingentledelsen vil så følge opp alle henvendelsene og avtale prosessen videre med hver enkelt.

Her er funksjonene vi trenger folk til:

Tropp

Vi trenger troppskontakter i kontingentstaben - sannsynligvis mellom 4 og 6 personer.
Som troppskontakt vil du ha ansvar for å følge opp flere tropper med både troppsledelser og speidere. Det blir til tider mye jobb, men gode muligheter til å utvikle deg selv som leder.
Du som søker har gode kommunikasjonsevner. Du har vært speider og leder i mange år og arrangert turer og leire på flere nivåer og ser på deg selv som omgjengelig med gode evner til problemløsing på det menneskelige plan. Det er en fordel om du har erfaring fra tidligere jamboreer - aller helst fra troppsarbeid. Du har stor arbeidskapasitet og har mulighet til å legge ned arbeidstimer også i forkant av leiren.
Søknadsfristen for å være i kontingentstaben er 1. september, men søknader om å være troppskontakter vil bli vurdert fortløpende. Nå i oppstartfasen trengs et par av dere til å delta i rekrutteringsprosessen til troppsledelse, så om du har erfaring du mener er relevant i forhold til dette skriver du dette i merknadsfeltet.
Turer, arrangementer, samlinger hvor troppskontaktene blir involverte:
- 27.-29. oktober 2017: Møte for troppskontakter
- Januar/Februar 2018: Regionale samlinger for å sette sammen gode team
- 13.-15. april 2018: Stabssamling
- 25.-27. mai 2018: Troppsledelsessamling (Fokus på å bygge team, bygge ledelse, «be a key», m/noe helse)
- 5.-7. april 2019: Stabssamling / Fellessamling
Troppskontakter følger opp troppsledelsene, og besøker enkelte troppsturer etter avtale med lederne:
- September/oktober 2018: Troppstur 1 - Bli kjent, tenke førere
- Oktober/november 2018: Førerturer - Helg
- Januar/Februar 2019: Troppstur 2
- April/Mai 2019: Troppstur 3
Category: Tropp