Loading...
Søk om å være i stab 2017-09-15T22:54:45+00:00

Den norske kontingentstaben

På jamboreen går den norske kontingentstaben under forkortelsen CMT; Contingent management team. Størrelsen på kontingentstaben avgjøres av hvor mange tropper vi melder på:

9-16 tropper: 22 i kontingentstab (kontingentledelsen + 14)
17-31 tropper: 30 i kontingentstab (kontingentledelsen + 22)

Kontingentledelsen (totalt 8 personer) inngår i kontingentstaben, og vi vil forsterke disse åtte med dyktige stabsmedlemmer etter hvor stor kontingenten blir - og hvilke funksjoner vi ser blir viktigst for å kunne gjøre en god jobb for troppene.  Vi ser det som lite sannsynlig at vi blir mer enn 31 tropper, som vil bety mer enn 1152 speidere, eller opp mot 1500 totalt med ledere, IST-ere og kontingentstab. 

Fristen for å søke om å være i kontingentstaben var 1. september, og innen fristen hadde det kommet inn mange bra søknader. Vi kommer til å bruke tiden frem til november (når vi vet hvor mange vil kommer til å bli totalt) til å samtale og følge opp de som har søkt - og forsøke å legge en kabal som er mest mulig hensiktsmessig. Dersom det var mange søkere til enkelte oppgaver vil vi helt sikkert anbefale noen til å søke seg til andre funksjoner i kontingenten (leder i tropp eller som IST). Dersom det er kommet inn for få søkere til enkelte kontingentstabs-oppgaver, vil kontingentledelsen søke etter dette via facebooksiden til kontingenten. Har du spørsmål eller tips er det bare å ta kontakt med oss direkte: [email protected]