Loading...
IST 2017-04-19T00:20:20+00:00

Bli en del av den internasjonale leirstaben

Hvert land som deltar kan også stille med rovere og ledere som er for gamle til å være speidere i tropp, men som like vel ønsker å være en del av jamboreen. Da er det mulig å delta som IST-er.

Er du med som IST-er så er du en del av den norske kontingenten, men på leiren får du arbeidsoppgaver tildelt av arrangørene. Det er mulig å søke om spesielle typer jobber i forkant, men du er ikke garantert å få nettopp den jobben du ønsker. Arrangørene vil også forsøke å sette sammen team på tvers av nasjonaliteter, slik at alle får mulighet til å bli kjent med rovere og ledere fra andre deler av verden. Som IST-er bor du i «Adult camp» som oftest ligger et lite stykke unna resten av leirplassen. Hvert land har sitt eget område der IST-ere og CMT (kontingentens stab) bor sammen. På leiren er det også en egen stabsmesse hvor alle måltider blir servert (du slipper å lage maten selv).

IST-erne har egen samling i Norge før reisen til Amerika, og blir med på opplegget «Troppstur Amerika» som alle troppene deltar på før jamboreen. Om IST-erne har et helt eget opplegg eller om de sprer seg og blir med noen av troppene blir avklart etter hvert.

DU KAN SØKE FREM TIL 1. NOVEMBER

Hvem passer det for?
Det er avgjørende at du kan være selvstendig hvis du skal fungere som IST. Vi kan for eksempel ikke garantere at du blir satt i team med noen du kjenner fra før når du blir tildelt en arbeidsoppgave på leiren. Du kan sette deg opp på samme jobbtype som noen du kjenner når du søker, og det kan tenkes det er mulig å bytte noe underveis, men du må altså være forberedt på at det ikke blir helt som du har ønsket.
Må jeg være god i engelsk?
Ettersom du jobber i et internasjonalt miljø må du kunne nok engelsk til at du kan få arbeidsinstrukser på engelsk og kommunisere med andre. Men ingen forventer at alle kan engelsk perfekt, så hvis du kan gjøre deg greit forstått - og tør å spørre dersom du ikke har skjønt alt som blir sagt så skal det gå fint.
Har jeg kontakt med de andre norske på jamboreen?
IST-erne reiser sammen med den norske kontingenten, og IST og norsk stab bor sammen på et eget, norsk, område i voksenleiren på jamboreen. På «Troppstur Amerika» kan det enten bli slik at IST-erne reiser rundt og har et helt eget opplegg (mest sannsynlig), eller de kan bli knyttet til troppene - og delta på mye av deres opplegg - og ha noe eget program utenom.  IST-gjengen har også en samling før vi drar fra Norge for å bli kjent med hverandre. Samtidig er det helt klart en mye løsere organisering for IST enn det det er i de norske troppene - så det er viktig å være selvstendig og kunne klare seg selv i mange situasjoner.
Til søknadsskjema