Konseptet2018-11-04T15:31:11+00:00

 

Den norske kontingenten har valgt et konsept som spiller videre på temaet for leiren: «Unlock a new world». Vi har latt leirens tema prege kontingentmerket ved at det er et stort nøkkelhull i en jordklode. Norgeskartet endrer vi slik at det kan se ut som en nøkkel. Alle troppene (i tillegg til IST-erne og Stab) får i oppgave å finne frem til hvert sitt eksempel på noe som kan bidra eller har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted. Hver tropp, IST-erne og staben får hver sin nøkkel, og samlet blir dette et veldig flott nøkkelknippe. Rent praktisk blir det da slik at teksten «Be a key!» erstattes med troppsnavnet på nøkkelen, og er vi heldige så får vi laget troppsmerkene i metall - slik at de oppleves som nøkler.

Målet er at vi skal bli mer bevisste på de grunnleggende verdiene i speidingen som har med samfunnsansvar å gjøre. Vi skal minne oss selv på hva andre har gjort før oss av bra ting - og hva vi selv kan gjøre for å gjøre verden bedre.

I forlengelsen av konseptet planlegger vi å lage et eget opplegg hvor alle de norske troppene lager en liten aktivitet for sine nærmeste naboer på leirområdet i starten av jamboreen. Mer informasjon om dette vil komme når troppene skal begynne sitt arbeid med å forberede seg.

X