Loading...
Troppsledere 2017-10-02T21:15:49+00:00

Vi ønsker oss mange ledere!

Lederne er de som opplever mest og som får den største jamboreeopplevelsen. De får være med der det skjer, og de får være med å skape en stor tropp med engasjerte speidere. For kontingenten er det også helt avgjørende at lederne er motiverte og føler seg klare.

Bruk linken under for å komme til søknadsskjema. KM-speidere kan også registrere seg direkte i denne basen, men de må opprette en ny bruker når de logger seg inn (NB! Lag en ny, ikke bruk samme bruker som til for eksempel Nord2017).

Søk om å bli leder for tropp

Her er noe av det du får – som leder i en jamboreetropp:

 • Du er i et lederteam med tre andre erfarne ledere.
 • Du er med og leder 36 erfarne og motiverte speidere - og bidrar til at de får mange gode minner for resten av livet.
 • Du får følge de entusiastiske speidernes utvikling over tid gjennom et spennende prosjekt.
 • Du får møte positive speidere og ledere fra hele verden ute i leiren, «der det skjer».
 • Du får være med på det aller meste av programmet – sammen med speiderne.
 • Du får erfaring med å utvikle en førerpatrulje – slik dere i troppsledelsen ønsker at det skal være.
 • Du får være en nøkkel (be a key!) – og jobbe aktivt for å føre norske og utenlandske speidere sammen.
 • Du får lære mye om andre kulturer og tradisjoner – og bli kjent med folk du aldri ville blitt kjent med ellers.
 • Du blir godt kjent med morgendagens ledere.
 • Du får oppleve internasjonal speiding på sitt beste – og får mye bedre forståelse for likheter, ulikheter og hva som bidrar til å føre folk og kulturer sammen på en god måte.
 • Du får god ledertrening i praksis!
 • Du får input og veiledning underveis, og kan diskutere med og lære fra erfarne ledere fra andre deler av Norge.
 • Du får en unik mulighet til å utvikle deg selv som leder.
 • Du får andre utfordringer enn du er vant med fra egen gruppe. Det kan gi deg mange nye, spennende perspektiver og erfaringer.

Vi forventer mye av lederne:

Selvsagt har vi høye forventninger til alle lederne i kontingenten. Lederutdanning er tross alt noe av det vi er gode på i speideren, og allerede fra første speidermøte får alle trening i å lede andre, være med i en ledelse og det å bli ledet av andre. Som leder i en jamboreetropp får du bruk for alle disse tilnærmingene til ledelse.

Grundig opplegg
Som leder i tropp vil du få mange utfordringer og lære mye. Det kan være en tøff utfordring som både krever stor innsats og mye tid av deg, men vi lover at du vil lære mye og at du vil sitte igjen med fantastiske minner og få mange gode ledererfaringer. Vi jobber med et utvidet opplegg og et grundig hefte for å veilede alle ledere gjennom prosessen. Målet er at alle troppene kan følge mange av de samme prinsippene, at vi lager god speiding ut av prosjektet og at alle får en best mulig opplevelse av forberedelsene og gjennomføringen.

Tidsplanen

Du må sette av en del tid gjennom prosjektet, og vi har satt opp en tidsplan for å skissere omtrent hva vi forventer av tidsbruk fra lederne. Selv om listen er lang, er det godt å huske på at prosjektet strekker seg over nesten to år. Troppsturer og førertur vil troppsledelsene bestemme tidspunkt for selv.

2017

I november vil dere få en tilbakemelding på søknaden deres til troppsledelse. Dere vil i november eller desember få beskjed om dato for når i janauar/februar det blir samling/tur.

2018

Januar/februar: Regionale samlinger/turer med dere ledere for å finne gode teamsammensetninger.

25.-27. mai: Troppsledelsessamling i Asker

September/oktober: Første troppstur hvor dere blir kjent med speiderne. Dere begynner å tenke på patruljesammensetning og PF og PA.

Oktober/november: Førerpatruljetur i troppene hvor dere jobber med de som er valgt ut til patruljeførere.

2019

Januar/februar: Andre troppstur

5.-7. april: Fellessamling stab og alle ledere i tropper

April/mai: Tredje troppstur

midten av juli til begynnelsen av august (omtrent): Jamboree 2019 med «Troppstur Amerika» før jamboreen