Selvforsynt med strøm

Leirplassen er noe ganske annet enn det vi er vant med fra norske leire. Dette er ikke et jorde som midlertidig blir gjort om til en leirplass. Her har de bygget opp og laget aktiviteter som kan brukes til speideraktiviteter år etter år. Og som en konsekvens av at de har et ekstra langt tidsperspektiv på leirplassen er at de kan lage noen løsninger som er litt ekstra smarte. En av disse løsningene handler om det elektriske. Leiren har nemlig lagt vekt på energiproduksjon, og med blant annet store mengder solcellepaneler vil de kunne produsere omtrent like mye strøm som det leiren bruker. Når det ikke er aktiviteter på leirområdet, blir strømmen herfra sendt ut til nærmeste byer og bedrifter som trenger strøm.

2017-02-05T13:38:46+00:00