Loading...
Venteliste 2017-11-16T00:14:27+00:00
*

Skriv navnet slik det står i passet

*

Speiderens epostadresse

*

Postadressen din

*
*
*

Speiderens telefonnummer

NB: Gjelder kun for NSF-speidere. KM-speidere har ikke medlemsnummer som skal føres her.

*

Samme som står i passet ditt.

*
*

Fortell hvorfor du ønsker å være med i den norske kontingenten

Hvis du har besøkt eller vært med på store, internasjonale leire tidligere kan du godt fortelle kort om det her.

*

Fortell kort om noen leire eller store arrangementer som du har deltatt på (eller som du skal delta på før jamboreen).

*

Skriv noen aktiviteter, arrangementer eller prosjekter som du har hatt ansvaret for i speideren - og noen ord om hvordan det gikk. (Alt fra ansvar for oppvask på troppstur til ansvar for å arrangere en landsleir)

*

Fortell kort om hva du liker å gjøre i speideren - og hva du er god til.

*

Skriv opp 1-2 ledere vi kan ta kontakt med som kjenner deg. Av og til har vi behov for å snakke med noen ledere som har vært med deg på turer og arrangementer tidligere. Skriv: Fullt navn, telefonnummer, mailadresse og hvor dere kjenner hverandre fra (troppsleder, for eksempel).

*

Mottoet til kontingenten er "Be a key!". Kom med tre forslag til hva vi kan gjøre for at verden skal bli et bedre sted.

Er det noe du ønsker å si ifra om, eller er det noe spesielt vi bør vite om deg, så kan du skrive det her.

*
*

Hvilken speiderkrets er du i?

*

Hvilken speidergruppe er du i?

*

Navn på pårørende 1

*

Adresse, postnummer, sted

*

Mailadressen

*

Mobilnummer

*

Mor / Far eller annen relasjon

*

Navn på pårørende 2

*

Adresse, postnummer, sted

*

Mailadressen

*

Mobilnummer

*

Mor / Far eller annen relasjon

*

Speiderens fødselsdato må være i tidsrommet fra og med 22/7 2001 til og med 21/7 2005.