Loading...
Spørsmål og svar 2017-03-02T21:45:00+00:00
Hvor kan jeg søke om støtte? 2017-10-28T09:22:49+00:00
Kan det bli orkan på jamboreen? 2017-10-08T18:26:12+00:00
Hva får vi av profilartikler og merker? 2017-10-08T18:16:08+00:00
Hva skjer på troppsturene før jamboreen? 2017-10-08T18:05:28+00:00
Er det mulig å få besøk på jamboreen? 2017-10-08T11:09:56+00:00
Hva får jeg refundert hvis jeg melder meg av? 2017-03-21T08:36:34+00:00
Hvordan søker jeg? 2017-02-15T12:00:55+00:00

Søknader om å være deltaker, troppsledelse eller IST legges inn i NSFs medlemsdatabase.  KM-speidere kan også registrere seg direkte i denne basen, men de må opprette en ny bruker når de logger seg inn (NB! Lag en ny, ikke bruk samme bruker som til for eksempel Nord2017). Medlemsdatabasen er åpen for søknader fra troppsledelse f.o.m. 15/2 og for resten f.o.m. 15/3. Siste frist for søknad er 1/11-17.

For stab vil det bli lagt ut oppgavebeskrivelser på hjemmesiden, og du må skrive egen «stillingssøknad» som sendes til kontingentledelsen på jamboree@speiding.no innen 1/9-17. Antall som kan være stab avhenger av hvor mange vi blir totalt. Etter 1/9 vil du få beskjed om du får plass som stab og kan registrere deg som det i medlemsdatabasen, eller om du bør søke som leder i tropp eller IST.

Kan jeg ordne flybilletten selv? 2017-02-09T10:03:28+00:00
Hva er søknadsfristen? 2017-02-08T17:34:34+00:00

Fristen for å søke om å få være med er 1. november. Men dersom det blir for mange som søker i forhold til antall ledige plasser, så er det de som søkte først som i stor grad kommer til å bli prioritert.

Bor vi i nærheten av hverandre på leiren? 2017-02-08T17:35:21+00:00

Alle de norske troppene kommer til å bli spredt ut på hele leirområdet. Derfor vil enkelte tropper være i nærheten, mens andre vil være et stykke unna. Det er arrangørene som bestemmer hvilke tropper som skal bo hvor, og det er ikke noe vi kan påvirke i særlig grad.

Reiser alle troppene sammen? 2017-02-13T23:10:34+00:00

Vi blir alt for mange til at alle kan reise sammen til og fra Amerika. En og en tropp reiser samlet – og har hver sin troppstur i Amerika før leiren. Noen tropper vil helt sikkert bo på samme sted og kanskje reise med samme fly, men vi kan ikke love eller si lenge i forveien hvem som eventuelt bor på samme sted og flyr med samme fly.

I Amerika vil helt sikkert hver tropp reise med hver sin buss – og da er det ikke sikkert at troppene har så mye tid sammen med andre tropper.

Når skal jeg betale? 2017-03-13T22:02:31+00:00

Deltakeravgiften blir delt opp og fordelt i flere innbetalinger. Den første innbetalingen, på 3000 kr vil ha betalingsfrist 1. desember 2017. Denne innbetalingen fungerer som en bekreftelse på at du har akseptert den tildelte plassen. Deretter vil det bli innbetalinger med jevne mellomrom frem til våren 2019.

Hvorfor må jeg søke? 2017-02-08T17:34:20+00:00

Vi må være trygge på at alle som reiser som en del av den norske kontingenten er kvalifiserte og motiverte for å være med. Vi må også være sikre på at vi har mange nok gode ledere før vi kan fylle opp troppene med speidere.

Hvorfor koster det så mye? 2017-02-09T10:25:03+00:00

Det koster en del å være med på jamboree, og kontingentledelsen jobber aktivt for å holde prisen så lav som mulig samtidig som økonomien er forsvarlig og at det ikke skal gå ut over alle opplevelsene. Her er noen forhold som bidrar til at prisen er som den er:

  • Prisen per deltaker på selve leiren er vesentlig høyere enn tidligere.
  • Vi som kommer fra et «rikt» land betaler mer enn speidere fra «fattige» land.
  • Vi må regne med høye flypriser når titusenvis av speidere skal til samme område når det i tillegg er høysesong for feriereiser. Eneste vi kan sammenlikne oss med er sommer-OL. Vi samarbeider med en stort, seriøst reiseselskap som også kan hjelpe oss dersom det oppstår utfordringer med forsinkelser osv.
  • Vi må ta høyde for to år med prisstigning i flypriser frem til vi skal reise (det er ikke mulig å kjøpe billettene flere år i forveien).
  • Vi skal betale mye i amerikanske dollar når det nærmer seg leir, og derfor påvirker endringer i dollarkursen hva vi må betale til slutt. Hvis kursen blir høyere må vi betale ekstra høy pris for leir, transport og opplegg til «troppstur Amerika».
  • I oversikten under kan du se hvordan pengene vil bli brukt. Leirkontingenten (blått), flyreise (rødt) og sikkerhetsmargin (oransj) er store poster som vi ikke kan påvirke størrelsen på i noen særlig grad. I budsjettet tar vi høyde for at det blir noe prisstigning og at dollarkursen kan bli noe høyere enn den er i dag (det må vi gjøre for at budsjettet skal være forsvarlig).
  • Posten som er til «Troppstur Amerika» er nå trukket ned til et minimum (mat, opphold og transport koster ganske mye for hvert døgn vi er i Amerika utenom leiren). Dersom dollarkurs og prisstigning blir lavere enn antatt vil vi tilpasse opplegget så det blir best og mest mulig opplevelser for alle som er med.