Loading...
Konseptet 2018-06-15T16:33:08+00:00

 

Den norske kontingenten har valgt et konsept som spiller videre på temaet for leiren: «Unlock a new world». Vi har latt leirens tema prege kontingentmerket ved at det er et stort nøkkelhull i en jordklode. Norgeskartet endrer vi slik at det kan se ut som en nøkkel. Alle troppene (i tillegg til IST-erne og Stab) får i oppgave å finne frem til hvert sitt eksempel på noe som kan bidra eller har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted. Hver tropp, IST-erne og staben får hver sin nøkkel, og samlet blir dette et veldig flott nøkkelknippe. Rent praktisk blir det da slik at teksten «Be a key!» erstattes med troppsnavnet på nøkkelen, og er vi heldige så får vi laget troppsmerkene i metall – slik at de oppleves som nøkler.

Målet er at vi skal bli mer bevisste på de grunnleggende verdiene i speidingen som har med samfunnsansvar å gjøre. Vi skal minne oss selv på hva andre har gjort før oss av bra ting – og hva vi selv kan gjøre for å gjøre verden bedre.

I forlengelsen av konseptet planlegger vi å lage et eget opplegg hvor alle de norske troppene lager en liten aktivitet for sine nærmeste naboer på leirområdet i starten av jamboreen. Mer informasjon om dette vil komme når troppene skal begynne sitt arbeid med å forberede seg.

Be a key! - Hvordan kan vi gjøre verden til et bedre sted?
Vi kan lære mer om resten av verden. Da vet vi mer om hverandre og vil ikke starte konflikter.
Eleonora, 13 år
Vi må informere mer om LGBT+, slik at man lettere kan bli mer aksepterende.
Daniel, 19 år
Vi kan bruke mindre plastemballasje på frukt og grønt og andre matvarer.
Marianne, 12 år
Gjøre fly ladbare.
John, 17 år
Jeg tror at kommunikasjon er essensielt, så vi burde fokusere på å bedre den mellom alle landene.
Alf, 17 år
Flere land bør starte med panteordning av flasker for å få mindre søppel.
Ruyan, 15 år
Jobbe med de unge for å hjelpe dem til å bli positive bidragsytere i samfunnet.
Liam, 15 år
Vi må bli flinke til å snakke sammen og ofre noe for at andre skal få bedre forhold.
Sunniva, 14 år
Vi må resirkulere bedre og ikke kaste så mye mat som vi gjør.
Marion, 12 år
Mer forståelse for hverandre.
Francis, 36 år
Alle mennesker i verden må få de samme grunnleggende menneskerettighetene. Vi må jobbe for at alle kan få en utdannelse så de kan ta del i samfunnet.
Turid, 17 år
Bekjempe terror, vi mennesker er sterkest sammen.
Martin, 24 år
Få flere med i speideren
Hans, 15 år
Hvis du gjør en god gjerning for tre personer, og de gjør tre gode ting videre hver.
Aksel, 13 år
Bedre tilgang på rent vann og trygg mat.
Eivind, 17 år
Vis empati med hverandre, tenk på hvordan saker kan oppleves fra andre menneskers ståsted.
Ian, 14 år
Vi kan kutte olje- og atomkraftverk og starte med mer miljøvennlig energi.
Petter, 11 år
Bruke naturlige ressurser og fornybar energi.
Eirin, 15 år
Vi kan plante trær og bruke elektriske biler – og resirkulere mye mer.
Agnes, 16 år
Vi kan alle være mot andre sånn vi vil at de skal være mot oss.
Malin, 11 år
Verden ble bedre om vi ikke kastet ting som vi kan bruke eller som andre kan få.
Johannes, 12 år
Vi må bruke mindre plastemballasje.
Grace, 10 år
Være åpen for andre sin legning, religion og andre meninger enn din egen.
Grethe, 46 å
Gi store klemmer oftere.
Eleanor, 11 år
Slutte å lage ting som ikke er miljøvennlig eller om det påvirker andre på en negativ måte.
Gard, 11 år
Hjelpe flyktninger og fattige i andre land.
Jonas, 14 år
Ikke kjøp mer enn du trenger, vær hyggelig mot alle du møter og vern om naturen.
Thomas, 12 år
Utdanne ungdom til å forstå hvor viktig det er å beskytte jorda vår, og leve som jeg lærer.
Maureen, 24 år
Bedre samarbeid mellom nasjoner. La land bli mer avhengig av fred.
Elias, 23 år
Alle kan bli enda bedre på å dele de ressursene vi har på jorda og jobbe for en bærekraftig utvikling.
Sivert, 14 år
Jeg kan gjøre de små tingene som å kildesortere, kortere dusjer osv. Hvis alle gjør det lille blir det ganske stor forskjell.
Isabell, 12 år
Bruke mindre bil og gå mere.
Marion, 15 år
Bruk mindre emballasje, resirkuler mer, kast mat i matsøppel og brennbart i brennbart. Pant mer.
Brage, 13 år
Bedre undervisning om kultur, seksualitet og LGBT+
Christian, 19 år
Stoppe all mobbing, alle er like mye verdt. Vi burde være bedre mennesker og vår egen innsats hjelper.
Inger Elise, 14 år
X