Loading...
Hjem2017-11-02T00:03:28+00:00
Be a key! - Hvordan kan vi gjøre verden til et bedre sted?
Vi kan lære mer om resten av verden. Da vet vi mer om hverandre og vil ikke starte konflikter.
Eleonora, 13 år
Vi må informere mer om LGBT+, slik at man lettere kan bli mer aksepterende.
Daniel, 19 år
Vi kan bruke mindre plastemballasje på frukt og grønt og andre matvarer.
Marianne, 12 år
Gjøre fly ladbare.
John, 17 år
Jeg tror at kommunikasjon er essensielt, så vi burde fokusere på å bedre den mellom alle landene.
Alf, 17 år
Flere land bør starte med panteordning av flasker for å få mindre søppel.
Ruyan, 15 år
Jobbe med de unge for å hjelpe dem til å bli positive bidragsytere i samfunnet.
Liam, 15 år
Vi må bli flinke til å snakke sammen og ofre noe for at andre skal få bedre forhold.
Sunniva, 14 år
Vi må resirkulere bedre og ikke kaste så mye mat som vi gjør.
Marion, 12 år
Mer forståelse for hverandre.
Francis, 36 år
Alle mennesker i verden må få de samme grunnleggende menneskerettighetene. Vi må jobbe for at alle kan få en utdannelse så de kan ta del i samfunnet.
Turid, 17 år
Bekjempe terror, vi mennesker er sterkest sammen.
Martin, 24 år
Få flere med i speideren
Hans, 15 år
Hvis du gjør en god gjerning for tre personer, og de gjør tre gode ting videre hver.
Aksel, 13 år
Bedre tilgang på rent vann og trygg mat.
Eivind, 17 år
Vis empati med hverandre, tenk på hvordan saker kan oppleves fra andre menneskers ståsted.
Ian, 14 år
Vi kan kutte olje- og atomkraftverk og starte med mer miljøvennlig energi.
Petter, 11 år
Bruke naturlige ressurser og fornybar energi.
Eirin, 15 år
Vi kan plante trær og bruke elektriske biler – og resirkulere mye mer.
Agnes, 16 år
Vi kan alle være mot andre sånn vi vil at de skal være mot oss.
Malin, 11 år
Verden ble bedre om vi ikke kastet ting som vi kan bruke eller som andre kan få.
Johannes, 12 år
Vi må bruke mindre plastemballasje.
Grace, 10 år
Være åpen for andre sin legning, religion og andre meninger enn din egen.
Grethe, 46 å
Gi store klemmer oftere.
Eleanor, 11 år
Slutte å lage ting som ikke er miljøvennlig eller om det påvirker andre på en negativ måte.
Gard, 11 år
Hjelpe flyktninger og fattige i andre land.
Jonas, 14 år
Ikke kjøp mer enn du trenger, vær hyggelig mot alle du møter og vern om naturen.
Thomas, 12 år
Utdanne ungdom til å forstå hvor viktig det er å beskytte jorda vår, og leve som jeg lærer.
Maureen, 24 år
Bedre samarbeid mellom nasjoner. La land bli mer avhengig av fred.
Elias, 23 år
Alle kan bli enda bedre på å dele de ressursene vi har på jorda og jobbe for en bærekraftig utvikling.
Sivert, 14 år
Jeg kan gjøre de små tingene som å kildesortere, kortere dusjer osv. Hvis alle gjør det lille blir det ganske stor forskjell.
Isabell, 12 år
Bruke mindre bil og gå mere.
Marion, 15 år
Bruk mindre emballasje, resirkuler mer, kast mat i matsøppel og brennbart i brennbart. Pant mer.
Brage, 13 år
Bedre undervisning om kultur, seksualitet og LGBT+
Christian, 19 år
Stoppe all mobbing, alle er like mye verdt. Vi burde være bedre mennesker og vår egen innsats hjelper.
Inger Elise, 14 år

 Velkommen til den norske kontingenten!

Sommeren 2019 reiser vi til Amerika for å oppleve kontinentet – og for å delta på kanskje tidenes største verdensleir. Arrangørene forventer opp mot 50.000 speidere, rovere og ledere fra hele verden når den 24. World Scout Jamboree arrangeres. Men jamboreeopplevelsen er ikke bare en tur til Amerika. Det er opplevelsen av å være en del av en stor tropp som i løpet av et års tid skal lære hverandre å kjenne og gjøre masse forberedelser før alt ender med reisen til Amerika. Vi gleder oss til mye god speiding – og til å skape opplevelser for livet!

Det er mye å glede seg til!

Starter 22. juli 2019 - West Virginia, USA
24th World Scout Jamboree
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

En jamboree er noe du bare kan oppleve som deltaker én gang i livet! Er dette din mulighet?

FØLG OSS!
X